Геологічна характеристика

Анадольське родовище структурно приурочене до масиву гірських порід в межах Приазовського блоку Українського щита. Металогенічно (Ce, La, Pr, Nd) Анадольське рудне поле приурочене до північно-східного флангу Криворізько-Павловської металогенної зони.
Гранітоїди та мігматити  Анадольського комплексу з численними ксенолітами Токмацького комплексу і Тюремської світи поширені в межах Анадольського родовища. Біля зони мілонітизації простежується рудне тіло, суттєво ортитового складу. 

Геологічна карта

ФОТО ШЛІФІВ І ЗРАЗКІВ ОРТИТОВОЇ РУДИ

ЕТАПИ ГЕОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анадольське родовище рідкоземельних руд було відкрито і вивчено в ході глибокого геологічного картування масштабу 1: 50 000 в 1985 році.

 • 1987
  • розвідувальні маршрути по всіх притоках б. Тавла;
  • пошуки по вторинних ореолах розсіювання мережою 200 × 10 м (660 проб);
  • 7 траншей загальною довжиною 297 м;
  • 3 профіля похилих і вертикальних свердловин (13 свердловин загальним об’ємом 1 712 м).
 • 2002-2005
  • Отримано 16 рудних перетинів тіла на поверхні (простежено 615 м);
  • рудне тіло вивчено за трьома розвідувальними профілями свердловин на глибину.
 • 2019
  • ТОВ “РМ МАЙНІНГЗ” провела попередню геолого-економічну оцінку і затвердила запаси в Державній комісії по запасах України
 • 2020
  • Після отримання спеціального дозволу був проведений перший комплекс поверхневих геологорозвідувальних робіт, в результаті чого була відібрана 31 проба і передана в лабораторію для визначення Σ(TR)O.
 • Листопад 2020
  • ТОВ “РМ МАЙНІНГЗ” пробурила 10 похилих і вертикальних свердловин (загальною довжиною ~ 480 м) і відібрала 96 зразків.
31 10000000
Norra Karr
0.61